Forum OC winterlive 2019 IC winterlive 2019 Onze Setting Ingame Info Teaser Downloads  
 

De Tijdslijn
Deze is hier te downloaden.

De wereld:
De Far Kingdoms.
In deze wereld liggen 9 Rijken, ook wel enclaves genoemd sinds de wereld voor het overgrote gedeelte met woud en bos is bedekt.

Jaar- en maandtelling:
Cirkels worden gebruikt om de telling bij te houden van de ambtstermijnen van de regerend bestuurder van een Rijk. Om niet in elk Rijk een eigen telling te hebben, wordt er een Rijk uitgekozen naar wiens leider de telling wordt gehanteerd. Na diens aftreden/overlijden wordt een nieuw Rijk aangewezen. Omgezet naar de kalender van de Mensen zijn:

  • Keerkringen, een dag
  • Maanstondes, een week
  • Eclipsen, een maand
  • Cirkels, een jaar

De talen:
Er wordt 1 taal gesproken in de Far Kingdoms (Nederlands)
Echter, er zijn oude geschriften gevonden welke in een "dode taal" opgesteld waren.
Dode talen zijn o.a. Latijn, Engels, Duits en Frans.
Er zijn er nog maar enkelen die een oude dode taal kunnen spreken. Wil je dit echter kunnen verstaan/lezen dan dien je de vaardigheid "lezen & schrijven vreemde taal" (erbij) te kiezen)
(ooc: spreuken mogen in elke taal worden uitgesproken, het effect echter, moet in het Nederlands)

Betaal middelen:
Edelstenen, kristallen en edelmetalen zijn de gangbare betaalmiddelen in de Far Kingdoms.
De meest voorkomende waardes zijn: 1, 2, 5 10, 25, 50, 100, 250, 500 en 1000.

De rassen:
Een wereld die wordt bevolkt door voornamelijk Fairies, Mensen en Elfen.
Dwergen komen nagenoeg uitsluitend in P'elli 'n ore voor. Al hoewel ze niet raszuiver zijn hebben ze wel de levenstijl over genomen hebben, daarom worden ze nu Dwergen genoemd.
De oude Dwergen zijn te herkennen aan hun kleine gedrongen gestalte, terwijl de nieuwe Dwergen de lengte hebben van een gemiddelde mens.

Alle informatie die je wilt hebben over de rassen.
Hier te downloaden.

De Rijken en hun heersers:
Er zijn 9 Rijken in de Far Kingdoms:

Istbar
Graafschap Aiama Mjule
(Noordelijk deel)
(Zuidelijke deel)
Morget
Ancinasterre
Trá Mhôr
Borrewoudschewater
Avomé
Avalon
P'elli 'n ore
geregeerd door: Koning Laurus Nobilis en Koningin Acacia Robinia.

geregeerd door: Paap Erwin von Rammewitz.
geregeerd door: Kardinaal Ursus d'Onneur/Father Twinkle Eyes.
geregeerd door: de Draken Fryth en Alberich.
geregeerd door: Grootvizier en stamoudste Pjon Djonna Ella Mental .
geregeerd door: Hertog Brian de Roncheval.
geregeerd door: Stadhouder Jans-Hendrikszzoon van Muiden de IIe.
geregeerd door: -
geregeerd door: Vrouwe A' lancelyn.
geregeerd door: de 1e Dun van de elke Clan.

Een korte beschrijving van elk Rijk met eventueel belangrijke kenmerken.

 

Istbar

Het Fairyrijk bestaat uit een Seelie en een Unseelie Hof, Koning Laurus Nobilis (Papa Dag) en Koningin Acacia Robinia (Mama Nacht) regeren samen over de Hoven.
Istbar bestaat voornamelijk uit woud. Zo'n 80 procent van de Far Kingdoms bestaat nu uit bos en woud. Het is verboden het woud te betreden anders dan via de paden en zelfs dan moet men voorzichtigheid betrachten. Aanhangers van de Natuur mogen van de paden af, doch uitsluitend om hun ritueel te houden. (Uiteraard mag men de speciaal aangeplante bossen in de enclaves wel gewoon betreden.)
Istbar is door de Fairies zelf onderverdeeld in Noord, Oost, Zuid en West.

Graafschap Aiama Mjule

Het Graafschap wordt door de gevreesde Jal-Pur woestijn in tween gedeeld in een Noordelijk en een Zuidelijk deel.
Het Noordelijke deel bestaat voornamelijk uit bergachtiggebied. Het gebied kent enkele bijzonder hoge, haast ondoordringbare, bergketens waarvan de meesten het grootste gedeelte van de tijd in mist gehuld zijn.
Het Zuidelijke deel is voornamelijk licht heuvelachtig tot vlak. Het landschap wordt voornamelijk gedomineerd door immense vlaktes.

In het Noorden wonen uitsluitend Mensen. Elfen zijn persona non grata (vogelvrij/ongewenst) verklaard. Sterke drank, gokken en een ander geloof hebben dan het Purisme is verboden.
Het Noordelijke deel exporteert graan, knolproducten en vlees. Het is het grootse voedsel producerende Rijk. Bisantrijn is de hoofdstad van het Noordelijk deel.
De Kerkelijke Garde bewaakt de orde.

Het Zuiden daar in tegen kent een rijkelijk gemengde bevolking zowel qua ras als stand.
Het regime is hier wat losser, doch het gebied staat onder controle van de Kardinaal die trouw is aan de Paap. Ook hier is sterke drank, gokken verboden evenals samenscholingen. Elfen worden getolereerd zolang zij hun oren maar bedekt houden en zich houden aan de regel van twee, niet meer als twee Elfen bij elkaar binnen een straal van 50 meter.
Het Zuidelijke deel neemt het leeuwendeel van de wijnproductie voor zijn rekening.
Thisisni Sobre is de hoofdstad van het Zuidelijk deel.

Morget

Morget is het grootste natuurlijke eiland, bijna in de vorm van een zandloper, in de Far Kingdoms. De hoofdstad Morget ligt precies in het midden.
Morget wordt geregeerd door de legendarische Draken Fryth en Alberich.

Het is de enige plek in de Far Kingdoms waar alle klimaten in een Rijk te vinden zijn. In het noorden kou, ijs en sneeuw. In het midden een tropisch klimaat en in het zuiden een gematigd klimaat.
Morget wordt hoofdzakelijk bevolkt door Draken en Elfen.
Het Rijk heeft een eeuwenoude traditie van handel en cultuur.
Het Rijk stond bekend om zijn vele historische schatten: de toren van Alco, de watervallen van Lia en natuurlijk de tempels van Jill en het Kristallengebergte..
Veel van deze "schatten" zijn echter flink beschadigd of zelfs in zijn geheel vernietigd toen de Draken Morget in bezit namen. Over het lot van het Kwartsbrug en de drijvende tuinen is nagenoeg niets bekend.

De Asgardill- en Satijnrups komen alleen hier voor, hiervan wordt door de Elfen de prachtigste en sterkste kleding gemaakt doch ook tegen een duizelingwekkende prijs.

Ancinasterre

Deze enclave bestaat uit een sprookjesachtig woestijngebied met vele oases waar rondom men nederzettingen heeft gebouwd. Grootvizier en Stamoudste Pjon Djonna Ella Mental is de hoedster van deze enclave.
Een van de belangrijkste bevolkingsgroepen zijn de Ziggy's. Men zou ze kunnen vergelijken met de zigeuners uit de Mensen wereld.
Wierrook en olien zijn de belangrijkste exportproducten, terwijl kruiden, specerijen en luxe stoffen het meest worden geimporteerd.
Waarzeg(st)ers hebbend de status van heilige in deze enclave. Zelfs op het beledigen van een waarzeg(st)er staat al een straf.

Diep in Ancinasterre, tegen de grens met Avomé, ligt Necropolis.
Necropolis is de grootste begraafplaats van de enclave, eigenlijk ook die van de Far Kingdoms als men Necropolis als een gebied beschouwt.

Trá Mhôr

Trá Mhôr heeft een gemengde bevolking, doch allen hebben een kenmerk gemeen:
een voorliefde voor magie. Geen wonder dat dit Rijk het grootste magiërbolwerk is in de Far Kingdoms. De hoofdstad van Trá Mhôr is Dun Mor.
Deze enclave wordt geleid door de Raad van Vijf. Proficus Magnus, was het Hoofd van de Magëirsschool en de leider van de Raad voordat deze door een coupe gepleegd door Heer Brian de Roncheval en een aantal getrouwen de macht overnam. Thans is Heer Brian de Rocheval de nieuwe voorzitter van de Raad van Vijf.

Het Rijk bestaat voornamelijk uit luchtkasten welke hoog boven het aardoppervlak zweven.
Luchtschepen onderhouden volgens vaste schema's verbindingen met de overige enclaves.
De enclave op de grond bezit vele ongekend uitgebreide universiteiten, bibliotheken en academies.
Het is de plaats bij uitstek voor Magirs uit alle Rijken.

Borrewoudschewater

Borrewoudschewater wordt hoofdzakelijk bevolkt door Mensen.
Stadhouder Jans-Hendrikszzoon van Muiden de IIe zwaait de scepter over deze enclave.

In het Rijk liggen ook de eens zo beroemde eilanden Saralain, Iverlain en Meralain.
Scheepvaart is het belangrijkste kenmerk van dit Rijk.

Het drijvend "koraaleiland" Bargoen is de hoofdstad van Borrewoudschewater.
Slechts de havenstad Wamsterdam ligt op het land, maar dit is dan ook wel de grootste en belangrijkste goederenoverslagplaats in de Far Kingdoms en wordt door de overige Rijken gezien als de feitelijke enclave. Iets waarmee de Borrewoudschewateraars het zelf volstrekt mee oneens zijn.
Opmerkelijk is de vreedzame co-existentie van piraten, zeelui en de Borrewoudsche Marine in deze havenstad, terwijl men op open zee elkaar naar het leven staat.

Tevens leeft er een grote groep op drijvende vlotten, de zogenaamde Mareppols.
Zeekruiden, vruchten en vis vormen de belangrijkste handelsproducten.

Piraterij komt veel voor in deze contreien.
De drie beroemdste kaperkapiteinen zijn: Adriaen van St. Allegonde, Pluym Roodbaerd,
Maria Edelhart en G'riffiander A'ffaray. Offergaven zijn vrij gewoon in dit Rijk.

Avomé

Avomé is het koudste en onherbergzaamste Rijk uit de Far Kingdoms. Het bestaat voor het overgrote deel uit eindeloze ijsvlaktes.
Over de bevolking en hun (mogelijke) leider(s) doen de wildste geruchten, welke noch bevestigd noch ontkend kunnen worden.
De zeldzame avonturiers die zich hier gewaagd hebben berichten wel over de aanwezigheid van een bijzonder ruw volk. Tevens zijn er beelden/voorwerpen gevonden die mogelijk gediend hebben ter verering van de "oude Goden".
Wat dit Rijk zo bijzonder maakt en hierdoor ook avonturiers aantrekt is dat de massale vistrek die gedurende enkele keerkringen per cirkel in de Straat van Herjlfssn Nowodewitschy plaatsvindt.
De visser die het dan samen met zijn bemanning aandurft om met hun schip hier op de vis te jagen, kunnen als ze deze helse tocht overleven rekenen op een zeer royaal inkomen.

Avalon

Volgens hardnekkige geruchten zou een schiereiland van P'elli 'n ore Avalon zijn. Avalon word geregeerd door de Vrouwe.

Avalon is een Elfenbolwerk. Volgens velen een legende die steeds van plaats zou veranderen.
De rustplaats van koning Gwydion zou zich op dit schiereiland bevinden. Tastbaar bewijs is hier nimmer gevonden. Ongelovigen menen echter dat het graf zich bevindt temidden van een stenen cirkel.

Kenmerkend voor het verschijnen van Avalon schijnt een plots opkomende onnatuurlijke mist te zijn.
Het landschap zou bestaan uit heuvels, bossen, magnifieke wouden, sprookjes achtige rivieren en vele imposante kastelen.

Volgens de overleveringen is dit het Rijk waar de geneeskunde en de zienerskunst tot een zeer hoog peil is ontwikkeld.
In het Rijk wonen voornamelijk vrouwen, welke veelal opgeleid worden tot priesteres.
De geschiedenis leert dat heersers en andere belangrijke personen veelvuldig gebruik maakten van de Zieners van Avalon. Er komen echter meer en weer bewijzen boven dat Avalon in grote mate verantwoordelijk is geweest voor de laatste grote oorlog, namelijk die met de Fae.

P'elli 'n ore

P'elli 'n ore wordt hoofdzakelijk bevolkt door Mensen die voornamelijk ondergronds leven volgens de tradities en gebruiken van de oorspronkelijke bewoners, de oude Dwergen.
Tegenwoordig noemen ze zichzelf Nedwergen, in de volksmond gewoon: Dwergen. De oorspronkelijke Dwergen worden Urdwergen genoemd.
P'elli 'n ore kent geen leider. Elke clan heeft zijn eigen leider, iets dat nog wel eens voor lastige taferelen zorgt. Diegene met de langste en volste baard is de 1e Dun (leider) van de Clan, men maakt geen onderscheid tussen man en vrouw. Dwergen zijn afkerig van magie.

Het is een ruige bergachtige en woeste streek doch het dagelijkse leven in P'elli 'n ore speelt zich veelal ondergronds af.

Deze enclave is gevestigd is in het oosten van de Far Kingdoms. De westkant van P'elli 'n ore grenst aan het Graafschap Aiama Mjule. Het noorden wordt slechts van Avomé gescheiden door de Straat van Herjlfssn Nowodewitschy.
Aan de oostkant van P'elli 'n ore ligt Borrewoudschewater. Enkele honderden meters uit de kust liggen een paar schiereilanden. Nog steeds gaan er hardnekkige geruchten dat een ervan Avalon is.

De smeden, zwaarden, harnassen, geslepen kristallen afkomstig uit P'elli 'n ore zijn de beste die te vinden zijn in de Far Kingdoms. Dit ondanks het feit dat men de wapens smeed van gewoon staal en niet van het zeldzame Dwergenstaal, Mythanos.
Het is de belangrijkste leverancier van edelstenen, harnassen en ander wapentuig. Hoewel het meeste massaproductie is en bij lange ga niet de speciale kwaliteit heeft van de Dwergen,
kan men als men de tijd heeft toch nog iets speciaals op de kop tikken, uiteraard tegen een fabelachtige prijs.
Bier vormt een belangrijk onderdeel in het dagelijkse leven.


De Dood:

Als je dood gaat, zal je ziel worden opgehaald.
Hij/zij zal je ziel door de Poorten des Doods leiden.
Elk ras kent zijn eigen verschijning die de ziel van een dode meeneemt en benoemd hem/haar ook anders.

Karakter des Doods

Elfen
Mensen
Fairies
Dwergen
Fae
:Che' Lest 'A.
:Magere Hein.
:Liraël.
:Gromm, zoon van Grimm.
:nvt.

Wat is het Karakter des Doods? Voor elk ras zal hieronder een beschrijving worden gegeven.
Het Karakter des Doods begeleidt de ziel van de overledene door de Poorten des Doods, tot aan de 7e  (laatste Poort). Dit opdat de ziel niet gaat zwerven. Elk ras heeft ook zijn eigen benaming voor hetgeen er is na de laatste Poort:
De Mensen
De Elfen
De Fairies
De Fae
De Dwergen
: het paradijs/de Hemel of het vagevuur/hel
: E' Ly' Sium (ook wel uitgesproken als Elysium)
: Moeder Natuur
: de sterren
: Ta Vern

Elk Karakter des Doods ziet er ook anders uit en gedraagt zich ook anders naar de levenden/onlevenden.

De Elf des Doods
Dit is een wonderschone schitterende vrouw, gekleed in een lange witte jurk, welke versierd is met wat goud. Haar gezicht is altijd bedekt door haar cape. Alleen als ze de Elf in kwestie tot zich roept, gaat de cape af en ziet die persoon haar gezicht in al haar glorie.
Elfen zullen haar vol respect en eer behandelen. Nooit zullen zij haar tegen of uit zichzelf aanspreken. Als Zij aangeschreden komt, zullen zij knielen uit eerbied en respect en het gezicht naar de grond richten. Elfen zien hun dood zelden als iets slechts en de meesten zijn ook niet bang.
Zij vinden het een eer om gehaald te worden door de Elf des Doods.
De meeste Elfen zien herrijzenissen als iets onnatuurlijks en zullen zich hiertegen verzetten.

Haar naam: Che' Lest 'A.
Haar taak is om de ziel van de stervende (uitsluitend Elfen) te begeleiden door de Poorten des Doods (tot aan de 7e Poort), naar zijn uiteindelijke rustplaats: E' Ly' Sium..

Alleen in zr uitzonderlijke gevallen zal een Elf haar aanspreken.
De Elf des Doods loopt nooit zomaar rond, zij komt uitsluitend en alleen als er een Elf dood gaat.

Magere Hein (Mensen)
Onder de Mensen staat hij beter bekend als Magere Hein. Hij heeft in tegenstelling tot de andere Karakters des Doods geen eigen naam.
Deze verschijning is een keurig geklede man, vaak gekleed in een lange zwarte/grijze mantel en hoge hoed. Vaak heeft hij vaak een zeis bij zich, maar hij schijnt ook met een zwart boekje en/of een lantaarn te zijn gezien.

Zijn naam: Magere Hein.
Zijn taak is om de ziel van de stervende (uitsluitend Mensen) te begeleiden door de Poorten des Doods (tot aan de 7e Poort), naar zijn uiteindelijke rustplaats: het paradijs/de Hemel/het vagevuur/de Hel.

Bekend is dat mensen veelal met Magere Hein onderhandelen: ze proberen hem om te kopen en/of te bedotten. Ook jammeren, bidden en smeken ze vaak om toch nog maar niet mee te hoeven etc. Alles hebben ze er vaak voor over.
Bekend is dat Mensen proberen de dood altijd zo lang mogelijk uit te stellen en als het even kan er onder uit te komen of hem zelfs om zeep willen helpen in hun poging om hem te slim af te wezen. Ook heeft Magere Hein een boekje bij zich met data's wanneer mensen gepland staan om opgehaald te worden.
Magere Hein loopt in tegenstelling tot de Elf des Doods wel rond, gewapend met zijn beruchte zwarte boekje, bestuderend en aantekeningen makend.

Dwerg des Doods
Vaak gekleed in chainmail, helm en bewapent met strijdbijl/hamer. Ook wel met eens gezien zonder bepantsering enkel met een grote pull bier in zijn hand om zo de gevallene te onthalen.
Zijn naam is: Gromm, zoon van Grimm.
Verder is weinig bekend van deze persoon, behalve dat hij zeer hard/ruw en onvriendelijk is tegen andere rassen en totaal geen geduld met hen heeft.

Zijn naam: Gromm, zoon van Grimm.
Zijn taak is om de ziel van de stervende (uitsluitend Dwergen) te begeleiden door de Poorten des Doods (tot aan de 7e Poort), naar zijn uiteindelijke rustplaats: Ta Vern.

Moeder Natuur (Fairies)
Een wonderlijk vrolijke vrouw voor de Seelie's. Voor de Unseelie's een streng doch rechtvaardige vrouw, welke zowel een jonge als oude vrouw kan zijn.
Veelal gaat zij gekleed in aard kleuren of is zij getooid met bloemen en/of bladeren.

Haar naam: Liraël
Haar taak is om de ziel van de stervende (uitsluitend Fairies) te begeleiden door de Poorten des Doods (tot aan de 7e Poort), naar zijn uiteindelijke rustplaats: terug naar de Natuur.

Bekend is dat Fairies niet tegenspartelen als ze gehaald worden, ze zijn volgzaam op een kinderlijke manier. Ze worden als het ware gelokt door dans en muziek en aangetrokken als motten naar het licht van een lamp.

De Fae
Deze oude wezens worden gehaald door middel van een blauwe sterrengloed. Deze omringt hen en voert hen terug naar de lucht. De Fae die achterblijven, nemen vaak afscheid door een kringdans op te voeren en een lied te zingen, waarna de gloed langzaam afneemt en het lichaam verdwijnt.

Fae gaan in tegenstelling tot elk ander wezen, direct door de 7e oftewel de laatste Poort.
Zij keren terug naar de sterren.